Capping a Raise

O último raise permitido, normalmente o terceiro

ABCDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ